hamtaraneh.com 
 
پیراهن نگاه مرا مکش از پشت ....

که بر میگردم...

و بیخیال عزیزهای مصر و یعقوبهای چشم به راه،

چنان به خود میفشارمت !

که هفتادو هفت سال تمام ...

باران ببارد و گندم درو کنیم
/ 2 نظر / 28 بازدید
سعید همتی

بسته آموزش زبان انگلیسی در زمان های پنهان (طراحی شده برای کسانی در طول روز فرصتی و زمان برای یادگیری انگلیسی ندارند) شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که تصمیم گرفته باشید زبان انگلیسی را یاد بگیرید اما به دلیل گرفتاری های زیاد و کمبود وقت از تصمیم خود منصرف شده اید. این بسته آموزشی با تمرکز بر روی زمان های پنهان ( زمان رانندگی کردن ، غذا خوردن و...) و با ارائه ابزارهای مناسب و همچنین با ارائه شیوههای نوین آموزشی ، یادگیری زبان انگلیسی را برای افرادی که در طول روز وقت کمی دارند امکان پذیر می سازد. جهت اطالعات بیشتر : لینک: http://www.irannak.com/index.php?productID=67 ایمیل: irannaki@yahoo.com فروشگاه: www.irannak.com

sara

چقد قشنگ [گل][قلب]